Đặng Việt Bách(CT.HĐQT)
 
Thưa Quý đối tác, quý khách hàng và toàn bộ cán bộ nhân viên của Magicwave
 
Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Magicwave đã có một chặng đường đáng nhớ với nhiều thay đổi lớn về chiến lược, quản trị điều hành và cơ cấu tổ chức…trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. 
 
Mục tiêu phát triển bền vững là thách thức lớn đối với toàn bộ cán bộ nhân viên của Magicwave. Những thành công đã đạt được là kết quả của sự quyết tâm từ Ban lãnh đạo, sự nổ lực không ngừng của từng cán bộ công ty, hơn thế nữa đó còn là cả quá trình ủng hộ tin tưởng của khách hàng, đối tác đã giành cho Magicwave trong suốt chặng đường đã qua. Tiếp tục giữ vững những gì đã đạt được, hoàn thành mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn xuất sắc là nhiệm vụ hàng đầu của đội ngũ chiến lược và toàn bộ cán bộ nhân viên trên toàn quốc. Trong giai đoạn hiện tại, Hội đồng quản trị vẫn đặt ra những mục tiêu thách thức về lòng quyết tâm quả cảm và tinh thần doanh nhân trên thương trường. 
 
Chúng tôi gửi lời tri ân tới niềm tin của quý đối tác, Quý khách hàng đã tin tưởng các sản phẩm , dịch vụ Magicwave tiếp tục chinh phục thử thách thực hiện sứ mệnh của mình, cảm kết mục tiêu và tiếp tục mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội và cộng đồng.
 
 
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ