Quy trình tuyển dụng
Bước 1: Thông báo tuyển dụng
Bước 1: Thông báo tuyển dụng

Triển khai kế hoạch tuyển dụng đã được duyệt thông qua các kênh tuyển dụng.

Bước 2: Nhận hồ sơ xin việc
Bước 2: Nhận hồ sơ xin việc

Nhận hồ sơ các ứng viên. 
Các ứng viên điền vào mẫu.

Bước 3: Nhận hồ sơ xin việc
Bước 3: Nhận hồ sơ xin việc

Kiểm tra hồ sơ xin việc: đầy đủ, hợp pháp, phù hợp vị trí ứng tuyển, phân loại hồ sơ… có hai trường hợp: 
- Không đạt, loại bỏ hồ sơ trở về bước 1. 
- Đạt: sang bước tiếp theo, lên lịch hẹn phỏng vấn

Bước 4: Phỏng vấn
Bước 4: Phỏng vấn

Thực hiện việc tuyển dụng dựa trên hệ thống các câu hỏi tuyển dụng hoặc theo kinh nghiệm bản thân người phỏng vấn. Đánh giá kết quả phỏng vấn có hai trường hợp: 
- Không đạt: loại hồ sơ trở về bước 1. 
- Đạt: chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 5: Thử việc
Bước 5: Thử việc

Phòng HC – NS làm thủ tục cho người lao động nhận việc. 
Phòng ban tuyển dụng bố trí công việc cho người lao động. 
Tiếp tục giám sát quá trình tuyển dụng để đánh giá nhân sự cho chính xác hơn.

Bước 6: Đánh giá thử việc duyệt
Bước 6: Đánh giá thử việc duyệt

Đánh giá nhân sự sau khi hết thời gian thử việc. Có hai trường hợp: 
- Không đạt: loại hồ sơ hoặc xem xét khả năng cần gia hạn thời gian thử việc (nếu xét thấy nhân sự có thể đào tạo được). Hoặc báo chấm dứt thử việc 
- Đạt: chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 7: Ký hợp đồng lao động chính thức
Bước 7: Ký hợp đồng lao động chính thức

Lập HĐLĐ chính thức để TGĐ ký.