Giới thiệu

NGUỒN NHÂN SỰ

Bộ máy chiến lược xuất sắc: Có chung niềm đam mê xây dựng một con đường kinh doanh chuyên nghiệp và thích ứng nhanh đến khác biệt, khát khao tạo ra cái mới tiến bộ, chúng tôi chú trọng đặc biệt khâu chiến lược trước mỗi quyết định, mỗi phương án. Tận dụng sức mạnh chiến lược nội bộ và sự đoàn kết, thực hiện tốt sứ mệnh quản trị rủi ro trong kinh doanh.

Nhân viên Magicwave được rèn luyện kỹ năng sống mỗi ngày: Chúng tôi coi trọng vai trò của các kỹ năng mềm trong việc thúc đẩy hiệu suất công việc, chúng tôi phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh cá nhân để vượt qua những thử thách quan trọng của thị trường vốn luôn biến đổi không ngừng.

Nhân viên Magicwave phải có chuyên môn vững vàng: Đội ngũ nhân sự với gần 500 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, bắt buộc phải được đào tạo chuyên môn bài bản, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, thích ứng nhanh và sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao hiệu suất công việc.