...
Cung cấp
TB CÔNG NGHỆ CAO
...
Phân phối
THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG

11 Tour hay đi thăm nhà máy nổi tiếng và uống thử rượu bia miễn phí ở Nhật

25/02/2020 | 02:57

1. Nhà máy chưng cất rượu Nikka tại Yoichi, Hokkaido

Thử Whiskey miễn phí

 


2. Nhà máy bia Orion tại Nago, Okinawa
Thử bia miễn phí


3. Nhà máy bia Suntory Musashino tại Fuchuu, Tokyo
Thử bia miễn phí


4. Nhà máy chưng cất rượu 90 năm tuổi Suntory Yamazaki tại Shimamoto, Osaka
Thử Whiskey miễn phí


5. Nhà máy bia Suntory Kyoto tại Nagaokakyou, Kyoto
Thử bia miễn phí


6. Nhà máy bia Asahi tại Thành phố Fukuoka, Fukuoka
Thử bia miễn phí


7. Nhà máy rượu Suntory Tomi No Oka tại Kai, Yamanashi
Thử rượu miễn phí


8. Làng sản xuất bia Kirin Yokohama tại Yokohama, Kanagawa
Thử bia miễn phí


9. Bảo tàng bia Sapporo tại thành phố Sapporo, Hokkaido
Thử bia miễn phí


10. Nhà máy chưng cất rượu Suntory Hakushu tại thành phố Hakuto, Yamanashi
Thử rượu miễn phí


11. Nhà máy sản xuất rượu Tokachi tại thành phố Tokachi, Hokkaido
Thử rượu miễn phí


Dịch bởi ionovietnam.com
Theo Rocketnews24.com