...
Cung cấp
TB CÔNG NGHỆ CAO
...
Phân phối
THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG

Lĩnh vực đầu tư

Hệ thống đại lý phân phối

23/06/2016 | 15:52

Hệ thống đại lý phân phối

Tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, chúng tôi có hơn 5.000 điểm bán hàng các sản phẩm Magicwave cung cấp tại các kênh phân phối khác nhau. Xây dựng mối quan hệ bền chặt với từng đại lý, khách hàng. Các đối tác chúng tôi lựa chọn hợp tác là các điểm bán hàng cao cấp, nơi có thể truyền tải được giá trị cốt lõi của sản phẩm và dịch vụ đến với người tiêu dùng.